Koje su aktualne značajke sigurnosti i kvalitete pri šumskom radu u HrvatskojReport as inadecuate
Koje su aktualne značajke sigurnosti i kvalitete pri šumskom radu u Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

New Forestry Mechanisation : Journal for theory and application of forestry engineering, Vol.27 No.1 December 2006. -

U članku se raspravlja o aktualnom stanju sigurnosti i kvalitete šumskoga proizvodnoga rada u uvjetima tranzicije hrvatskoga šumarstva. Analiza stanja osvrće se na legislativne i institucionalne novosti u hrvatskom šumarstvu, značajke postojećega koncepta zaštite na radu u pogledu njegovih različitih aspekata i različitih skupina izvoditelja šumskih radova: privatnih poduzetnika, šumovlasnika i lokalnoga stanovništva. Posebno se osvrće na pokazatelje razine sigurnosti na radu u državnom šumarskom poduzeću, pri čemu se analizira desetogodišnje kretanje pokazatelja sigurnosti, ali i struktura troškova zaštite na radu. Naglaš avaju se odlučujuća pitanja razine radne tehnike i osposobljenosti izvoditelja šumskih radova za siguran i kvalitetan rad. Definira se ključna uloga države u poboljšanju stanja i razvoja integralnoga pristupa sigurnosti u šumarstvu. Navode se glavne postavke modela licenciranja izvoditelja šumskih radova kao doprinos istraživača Šumarskoga fakulteta u Zagrebu prevladavanju brojnih teškoća i poboljšavanju aktualnoga nezadovoljavajućega stanja. Kao posebni prioritet navodi se nužnost donošenja potrebnih zakonskih propisa, uvo- đenje obveznoga periodičnoga potvrđivanja rukovatelja šumarskom mehanizacijom, uklju- čivanje zaštite zdravlja i sigurnosti u sustav cjelokupnoga poslovanja šumarskih tvrtki te nužnom povezivanju kvalitete obavljenoga posla i plaćanja za takav rad.

šumarstvo; sigurnost radnika; zdravlje radnika; kvaliteta rada; licenciranjeAuthor: Ivan Martinić - Boris Radočaj -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents