IMENA SUDIONIKA ZADARSKIH SINODA 1663. I 1680. GODINEReport as inadecuate
IMENA SUDIONIKA ZADARSKIH SINODA 1663. I 1680. GODINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. -

Na osnovi građe iz Arhiva Zadarske nadbiskupije autor analizira popis sudionika dviju biskupskih sinoda 1663. i 1680

U radu se predstavljaju i opće prilike na širem području Zadarske nadbiskupije, posebice u kontekstu osmanlijskih prodora i osvajanja zadarskoga zaleđa. U prilogu se donosi cjelovit popis sudionika zadarskih sinoda te uz svakog sudionika pokušava dati objašnjenje.

Zadar; Zadarska nadbiskupija; mletačko-turski ratovi; rani novi vijek; crkvena povijestAuthor: Zvjezdan STRIKA -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents