Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006.Report as inadecuate
Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. -

Matija Divković je u Veneciji 1616. godine tiskao bosančicom svoj Nauk karstjanski mali. To prvo izdanje posljednjega Divkovićeva djela prava je rijetkost, ne samo u knjižnicama na južnoslavenskim prostorima nego i šire. Stoga taj njegov primjerak, koji se čuva u Vatikanskoj biblioteci pod signaturom Loreto VII. 5., a koji ni do danas nije naznačen niti opisan ni u jednoj bibliografi ji o Divkoviću, predstavlja pravi fi lološki kuriozitet. Rad donosi opis vatikanskoga primjerka toga Divkovićeva djela koji bi u budućnosti mogao poslužiti i za izradu njegova kritičkog izdanja.

Matija Divković; Bosna; bosančica; filologija; crkvena povijestAuthor: Sanela MUŠIJA -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents