Arhiviranje zapisov, Priročnik za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom državnih upravnih in pravosodnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih zavodov, gospodarskih družb podjetij, bank, zavarovalnic,Report as inadecuate
Arhiviranje zapisov, Priročnik za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom državnih upravnih in pravosodnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih zavodov, gospodarskih družb podjetij, bank, zavarovalnic, - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, No.44 March 2002. -Author: Silvija Babić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents