ASERIJA U ANTIČKIM PISANIM IZVORIMA: tekstovi i komentariReport as inadecuate
ASERIJA U ANTIČKIM PISANIM IZVORIMA: tekstovi i komentari - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Asseria, Vol.1 No.1 February 2003. -

U ovom prilogu pokušao bih pružiti potpuniji uvid u antičke pisane izvore u kojima se spominje Aserija. Obuhvaćeni su izvori koji su do nas došli preko prijepisa izrađenih tijekom srednjega vijeka književna djela, itinerarski i kartografski izvori te natpisi na kojima je u nekom obliku zabilježeno ime Aserije, odnosno Aserijata. Osim prijeko potrebnih podataka o pojedinim tekstovima, dodao sam i sažete napomene koje pomažu razumijevanju navoda u tekstovima. S obzirom na to da napose Plinijevi odlomci te međašni terminacijski natpisi iz 1. st. po Kr. pružaju osobito vrijedne podatke o Aseriji, kao gradu i kao zajednici, komentari su nešto opsežniji, s upućivanjem djela u kojima se mogu dobiti iscrpnije obavijesti i uvid u literaturu. Na kraju je kratak osvrt na samo ime Aserije.

Vjerujem da će i ovaj skromni prilog pokazati koliko značenje ima obnova arheoloških radova u Aseriji i koliko su opravdana očekivanja da će daljnja istraživanja bitno pridonijeti rasvjetljavanju brojnih otvorenih pitanja iz starije prošlosti sjeverne Dalmacije.Author: Slobodan Čače - ; Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents