DOBRONJA – ZADARSKI DUŽNOSNIK ILI HRVATSKI KRALJReport as inadecuate
DOBRONJA – ZADARSKI DUŽNOSNIK ILI HRVATSKI KRALJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.58 December 2006. -

U radu se raspravlja o opravdanosti vladajućeg mišljenja da je Kekaumenov Dobronja bio viši zadarski dužnosnik i dokazuje da je riječ o hrvatskom kralju. Dokaz za to bio bi Dobronjin naslov toparh, koji kod Kekaumena znači nezavisnog vladara u susjedstvu Bizanta. Nadalje se, uz ostalo, proučava pojmove proconsul Dalmatiarum, prior, Zvonimirovo obećanje dano njegovu senioru, papi Grguru VII., da će se brinuti za postojanje legitima dos, kao jedne od pretpostavka braka, smisao sintagme signum manus neke osobe uz dodatak et eius fi lii, nadalje formalno ograničenje procesne sposobnosti žena s tzv. adiutor, analizira se spor ugledne zadarske plemkinje Veke iz 1092., položaj osorskog biskupa Gaudencija, nestanak Regnum Croatiae et Dalmatiae i razlog zašto hrvatski kraljevi beziznimno u toj tituli na prvo mjesto stavljaju Croatia, za razliku od mletačkih duždeva i ugarskih kraljeva itd.

Hrvatska povijest; srednji vijek; Zadar; hrvatski kraljevi; Bizant; DobronjaAuthor: Lujo MARGETIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents