O križevačkoj ekohistoriji 17. stoljećaReport as inadecuate
O križevačkoj ekohistoriji 17. stoljeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.VIII No.1 February 2007. -

U ovom tekstu autor na temelju neobjavljenih i objavljenih izvora te literature razmatra neke sastavnice križevačkog okoliša s težištem na proučavanju 17. stoljeća. Najveći dio istraživanog područja čini prigorska zaravan, koja je od trupa Kalničke gore nagnuta prema jugu. Težište ovoga rada je na proučavanju temeljnih osobina prirodnih, bioloških i Ijudskih čimbenika križevačkog okoliša tijekom 17. stoljeća. Uz povoljan strateški i prometni položaj, raščlanjen prigorski reljef s vertikalom horsta Kalnika, geološki i mineraloški, odnosno petrografski sastav, povoljna klima i bogatstvo voda bili su elementi razvitka ovoga kraja u ranome novom vijeku. Iako je ekohistorija u Republici Hrvatskoj tek u počecima svoga razvoja, istraživanja križevačkog okoliša daju po jednoj strani prilog njenom disciplinarnom profiliranju, a po drugoj u historiografiju o Križevcima i okolici uvode moderne historiografske i multidisciplinarne pristupe. Ovaj tekst treba shvatiti tek kao jedno razmišljanje o tome što je do sada učinjeno o proučavanju križevačkog okoliša u 17. stoljeću i u kojim bi se pravcima trebala usmjeravati buduća istraživanja. Treba upozoriti da je iscrpnije proučavanje procesa antropizacije prirode ostavljeno za buduća istraživanja.

ekohistorija; rani novi vijek; Križevci; 17. stoljećeAuthor: Hrvoje Petrić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents