Četiri posjeda u srednjovjekovnom Kalničkom kotaru uz potok KoprivnicuReport as inadecuate
Četiri posjeda u srednjovjekovnom Kalničkom kotaru uz potok Koprivnicu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.VIII No.1 February 2007. -

Članak opisuje četiri plemićka imanja s obje strane gornjeg toka potoka Koprivnice i to, uz lijevu obalu posjed Powsahegh, a uz desnu posjede Gragena, Bliznafew i Bradna. Iznesena je većina do sada poznatih podataka o ovim imanjima, ali s naglaskom na podacima koji su korisni za njihovu topografiju. Obrađeno je i pet župa, odnosno crkava koje su se nalazile na njima. Nastojao sam temi pristupiti multidisciplinarno koristeći kako povijesne tako i arheološke i toponimijske podatke, što mi je omogućilo da sastavim sliku ovih posjeda i njihovog mjesta među okolnim vlastelinstvima i manjim imanjima. Rad se nadovezuje na prethodna istraživanja sjeveroistočnog dijela Kalničkog kotara i popunjava prazninu koja je u literaturi o povijesnoj topografiji postojala prema posjedima u Komarničkom kotaru te može biti osnova za istraživanja prema istoku i jugu.

Powsahegh; Gragena; Bliznafew; Bradna; srednji vijek; topografijaAuthor: Ranko Pavleš -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents