OSOBNA IMENA I NADIMCI NA BUJŠTINI I POREŠTINI U PRVOJ POLOVINI XIX. STOLJEĆAReport as inadecuate
OSOBNA IMENA I NADIMCI NA BUJŠTINI I POREŠTINI U PRVOJ POLOVINI XIX. STOLJEĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.58 December 2006. -

Na temelju onomasti č koga materijala obuhvaćenoga u katastarskim operatima katastra Franje I., koji potječe iz prve polovine XIX. stoljeća, autor analizira osobna imena i nadimke. Sva su osobna imena kršćanske provenijencije, a proučen je utjecaj štovanja mjesnih svetaca i zaštitnika župa na onomasti č ku sliku zapadne Istre. Nadalje, prou č ena je i struktura nadimaka.

Osobna imena; nadimci; katastar; zapadna Istra; Mugeba; Nova Vas kraj Brtonigle; Novigrad; Tar i ZavršjeAuthor: Marino MANIN -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents