Uporaba umreženih računala u prevladavanju prostorno-vremenskih ograničenja u suvremenom obrazovanjuReport as inadecuate
Uporaba umreženih računala u prevladavanju prostorno-vremenskih ograničenja u suvremenom obrazovanju - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Methodical Review : journal of philosophy of education, Vol.13 No.2 February 2007. -

Suvremena nastava, ako prati potrebe privrede i društva, a to je moguće samo ako prati potrebe i mogućnosti studenata, nužno mora biti prostorno i vremenski razgranana da bi postigla zadovoljavajuću razinu izbornosti predmeta. Ali to zahtijeva mnogo skupog prostora i ograničenog vremena koje se ni uz koju cijenu ne može produžiti. Zato je nastava u kiber prostoru i vremenu svakim danom ne samo sve izazovnija glede novih obrazovnih mogućnosti, nego je uvođenjem bolonjskog procesa već sada nužna u prevladavanju ograničenja koja suvremenom obrazovanju postavljaju konvencionalno vrijeme i prostor.

U tekstu se razmatraju mogućnosti koje prevladavanju tih ograničenja i primjeni bolonjskog modela otvara suvremena obrazovna tehnologija zasnovana na uporabi umreženih računala. Posebno glede sve snažnije potrebe obrazovanja za samoobrazovanje, za istraživanje i stvaralaštvo, te treću dob, tj. cjeloživotno obrazovanje.

cjeloživotno obrazovanje; kiber prostor; kiber vrijeme; konvencionalni prostor; konvencionalno vrijemeAuthor: Milan Polić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents