NEIZVJESNOST PARAMETARA U OSIGURANJU - OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.3-4 November 2004.Report as inadecuate
NEIZVJESNOST PARAMETARA U OSIGURANJU - OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.3-4 November 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.3-4 November 2004. -

Modeli rizika proučavaju se uglavnom kada su s izvjesnom sigurnošću poznati parametri. Ipak, parametri redovito nisu eksplicitno poznati, pa ih treba procijeniti iz odgovarajućeg skupa podataka. Pokazat će se kako se neki modeli mogu proširiti i pri tome dopuštaju neizvjesnost parametara.

portfelj; polica; parametar; distribucija; očekivanje; varijanca; štetaAuthor: Ivan Prce - Dominika Crnjac - Martina Crnjac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents