ZNANOST I TEHNOLOGIJA MATERIJALA S OSVRTOM NA PRIMJENUReport as inadecuate
ZNANOST I TEHNOLOGIJA MATERIJALA S OSVRTOM NA PRIMJENU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.3-4 November 2004. -

Tema rada – znanost i tehnologija materijala s osvrtom na primjenu - obuhvaća jako široko područje. Osnovne sastavnice znanosti i tehnologije materijala – sastav, prerada, struktura, svojstva i uporabne karakteristike - definiraju strukturu i metodogiju izrade ovog rada, te se nadovezuju jedna na drugu, povezujući fundamentalne znanosti, s jedne, s društvenim potrebama, tj. inženjerstvom kao primijenjenom znanošću, s druge strane. U fokusu svih razmatranja su željezo i njegove slitine kao temeljni i danas najrasprostranjeniji materijali, zahvalni i zbog jednostavnosti promatranja utjecaja ugljika na međuodnose sastava, strukture i prerade, na svojstva i uporabne karakteristike. Pregled materijalâ obuhvaća ugljične i legirane čelike, s težištem na materijalima prijeko potrebnima u pomorstvu i brodogradnji. Široka uporaba svih vrsta ugljičnih čelika razlog je podjednako opširnom pregledu, s prikazanim sastavima, strukturama, svojstvima, postupcima prerade i primjenama. Skromniji udio legiranih čelika, uzrokovan prije svega ekonomskim razlozima, usmjerio je pregled na posebnu skupinu, tzv. superslitine, pa su one posebno i detaljno obrađene.

Svrha je rada na jednostavan način prikazati sinergiju sastava, strukture, postupaka prerade, svojstava i uporabnih karakteristika, u znanosti i tehnologiji materijala.

znanost i tehnologija materijala; ARMCO-željezo; čelik za kotlove; brodograđevni čelik; željezni lijevovi; legirani čelik; superslitina; lopatica turbineAuthor: Jadran Šundrica - Nataša Jurjević - Mato Prčan -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents