Ime Slavonije - Migration and Ethnic Themes, Vol.19 No.1 March 2003.Report as inadecuate
Ime Slavonije - Migration and Ethnic Themes, Vol.19 No.1 March 2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Migration and Ethnic Themes, Vol.19 No.1 March 2003. -

Kao i u mnogim drugim krajevima koje su nastavali Slaveni, tako je i na području koje se nazivalo i naziva Slavonijom u ranom srednjem vijeku to područje nazivano po onima koji su ga nastavali i koji su sebe nazivali Slavenima, *Slověne. Osnova *Slověn- u odgovarajućim dijalekatnim odrazima pojavljuje se kao Slovin-, Sloven- + -ec -ac. Tako se ime Slovin upotrebljavalo za Slavonce za stanovnike »u starom značenju od Sutle na istok«, za Hrvate i za južne Slavene. Ime Slovinac, mn. Slovinci, prid. slovinski, upotrebljavao se u više značenja: za Slavene uopće, za južne Slavene, za Slavonce »od Sutle na istok«, za južne Slavene na području nekadašnjega Ilirika, za Hrvate. Ta zemlja »od Sutle na istok« nazivala se Slovinje, Slovenje, što je i pridjev srednjega roda i zbirna imenica to bi bilo praslavensko *Slověnьje, čiji sufiks –ьje po porijeklu posve odgovara npr. latinskomu –ium u Latium. Od toga je imena, kroz latinsko posredstvo, nastalo upravo ime današnje hrv. Slavonija.

Slavonija; ime; etimologijaAuthor: Alemko Gluhak -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents