Ivan Luka Garanjin, Reforma Dalmacije: ekonomsko-politička razmišljanja prjevod: Katarina Hraste i Josip Posedel; priredila Danica Božić-Bužančić. Zagreb: Dom i svijet, Zagreb i Ekonomski fakultet SveuEilišta u Zagrebu, BiReport as inadecuate
Ivan Luka Garanjin, Reforma Dalmacije: ekonomsko-politička razmišljanja prjevod: Katarina Hraste i Josip Posedel; priredila Danica Božić-Bužančić. Zagreb: Dom i svijet, Zagreb i Ekonomski fakultet SveuEilišta u Zagrebu, Bi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -Author: Lovorka Čoralić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents