Dobrotski kapetan Pavao Đurov Kamenarović 1696-1787Report as inadecuate
Dobrotski kapetan Pavao Đurov Kamenarović 1696-1787 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -

Tema rada je životni put i djelovanje Pavla Đurova Kamenarovića 1696-1787, prema mišljenju proučavatelja bokeljske povjesnice jednog od naj istaknutijih Bokelja 18. stoljeća. Umješni pomorac i trgovac, čiji su brodovi do pirali do svih važnijih luka Jadrana i Sredozemlja, načelnik Dobrote, predstoj n ik hrvatske bratovštine Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima, posjednik nekretnina u Mlecima, Kotoru i Dobroti, Pavao je Kamenarović ostao najviše upamćen kao darovatelj župne crkve Sv. Mateja u Dobroti. Tragom postojećih saznanja iz historiografije, kao i izvornog gradiva iz Arhiva bratovštine Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima i Istorijskog arhiva u Kotoru, ukazuje se na nove sastavnice iz Kamenarovićeva životopisa te u prilogu objavljuju prijepisi njegove oporuke i kodicila.Author: Lovorka Čoralić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents