Prilog poznavanju stonske solane - Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005.Report as inadecuate
Prilog poznavanju stonske solane - Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -

U ovom radu autor želi prikazati djelatnost stonske solane do Drugog svjetskog rata. Koristeći dosadašnju škrtu literaturu i dostupne arhiv ske izvore, on nastoji što bolje osvijetliti način i količine proizvodnje soli u njoj, njenu organizaciju, uvjete rada, te pokušaje unapređenja proizvodnje soli i nje ne prodaje. Nažalost, jedan dio njene novije dokumentacije nestao je netragom, pa nije moguće bolje prikazati njeno tadašnje djelovanje. Ipak, i ono čime autor raspolaže ukazuje na njeno značenje za egzistenciju stonskog i okolnog pučanstva kroz stoljeća, te za budžet Dubrovačke Republike.Author: Šime Peričić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents