Knez Adam Jerzy Czartoryski i plan balkanske federacije 1804-1806Report as inadecuate
Knez Adam Jerzy Czartoryski i plan balkanske federacije 1804-1806 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -

Plan balkanske federacije spada u one političke koncepcije koje nikada nisu ostvarene. Unatoč tome, ta je ideja bila i ostala aktualna u europskoj politici. Nakon II. svjetskog rata velikim je zagovornikom te ideje bio Josip Broz Tito. Ta ista ideja ujedno je bila izvorom njegova konflikta sa Staljinom. Međutim, plan balkanske federacije prvi je kreirao poljski knez Adam Jerzy Czartoryski. Dogodilo se to u razdoblju od 1804-1806., kada je on obavljao dužnosti ministra vanjskih poslova Rusije. Tema ovog članka su razlozi nastanka i prve realizacije tog plana. Ti su događaji usko vezani s djelovanjem ruske flote admirala Dimitrija Nikolajeviča Senjavina na hrvatskoj obali.Author: Piotr Zurek -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents