PROIZVODNJA BIODIZELSKOGA GORIVA ENZIMSKOM TRANSESTERIFIKACIJOMReport as inadecuate
PROIZVODNJA BIODIZELSKOGA GORIVA ENZIMSKOM TRANSESTERIFIKACIJOM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.45 No.4 July 2006. -

Sažetak

Zanimanje i ideja o korištenju biljnih ulja kao zamjene za mineralna ulja i proces transesterifikacije stari su više od stotinu godina. Danas se u industrijskoj proizvodnji biodizelskoga goriva koristi nekoliko procesa transesterifikacije kojima se ostvaruju visoke konverzije triglicerida u odgovarajući metilni ester. U zadnje se vrijeme intezivno istražuje enzimski katalizirana transesterifikacija koja zbog uočenih prednosti sve više naglašava potencijal ovog procesa za proizvodnju biodizelskoga goriva.

biodizelsko gorivo, metilni esteri masnih kiselina biljnih triglicerida; enzimski katalitički postupci; lipaza; transesterifikacija biljnih triglicerida; esterifikacijaAuthor: Vesna Kučan Polak -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents