EVALUACIJA INDIVIDUALNOG SAVJETOVALIŠNOG TRETMANA MLADIH KONZUMENATA MARIHUANEReport as inadecuate
EVALUACIJA INDIVIDUALNOG SAVJETOVALIŠNOG TRETMANA MLADIH KONZUMENATA MARIHUANE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.11 No.2 December 2004. -

Cilj evaluacije individualnog tretmana konzumenata marihuane u Savjetovalištu za probleme ovisnosti grada Zagreba bio je procjeniti uspješnost savjetovališnog procesa u radu s mladim korisnicima marihuane. To je prvo istraživanje ovakve vrste u nas. U skladu s ciljevima savjetovališnog tretmana i istraživačkim problemima konstruirana je posebni upitnik koju se klijenti ispunjavali na početku i kraju savjetovališnog tretmana.

U istraživanju je sudjelovao 51 klijent-ispitanik koji je prošao savjetovališni proces u trajanju 3-4 mjeseca. Ispitanici su srednjoškolci, eksperimentatori i konzumenti marihuane u dobi od 15 do 19 godina. Svim ispitanicima je ovo prva i jedina stručna intervencija vezana uz njihovo konzumiranje marihuane. Podaci analizirani na razini grupe pokazali su da je u svim relevantnim područjima – znanje, stavovi, odnosi u obitelji, odnos prema školi, samopoštovanje, slobodno vrijeme - došlo do značajnog pozitivnog pomaka u funkciji tretmana.

Evaluacija je pokazala da je opisani tretman uspješan i preporučljiv za konzumente tzv. lakih droga, te se može preporučiti za primjenu i u drugim sličnim institucijama u Hrvatskoj.

konzumenti; marihuana; mladi; savjetovališni tretman; evaluacijaAuthor: Snježana Šalamon -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents