ODABIR IZVANOBITELJSKOG SMJEŠTAJA DJECE UGROŽENOG RAZVOJA U OBITELJIReport as inadecuate
ODABIR IZVANOBITELJSKOG SMJEŠTAJA DJECE UGROŽENOG RAZVOJA U OBITELJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.11 No.2 December 2004. -

Nakon donošenja odluke o izdvajanju djeteta iz primarne obitelji stručnjaci u centrima za socijalnu skrb trebaju donijeti odluku o tome kamo smjestiti dijete da bi se na najbolji mogući način osigurao njegov pravilan psihosocijalni razvoj. U istraživanju je sudjelovalo 112 stručnjaka zaposlenih u centrima za socijalnu skrb i dječjim domovima. Održano je devet fokusiranih grupa na temu «Odabir izvanobiteljskog smještaja djece», te su unutar njih provedene i rasprave o pomažućim i odmažućim čimbenicima u procesu izdvajanja djece i prijedlozima za unapređenje tog postupka. U rezultatima su najprije prikazani kriteriji odabira oblika izvanobiteljskog smještaja koji su od najboljeg interesa za djecu izdvojenu iz primarne obitelji i to prema mjestu rada stručnjaka. No, temeljni kriterij odabira smještaja u svakodnevnoj praksi je postojanje slobodnog mjesta u ustanovi, odnosno udomiteljske obitelji koja je spremna primiti dijete. Kako je odabir izvanobiteljskog smještaja temeljna pretpostavka kvalitetne skrbi za djecu izvan vlastite obitelji, nužno je stvoriti preduvjete za informirani izbor stručnjaka u postupcima izdvajanja djece, u prvom redu u smislu profilacije ustanova i većeg broja udomitelja.

socijalna skrb; izdvajanje djece; odabir izvanobiteljskog smještaja; fokusirana grupna diskusijaAuthor: Branka Sladović Franz -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents