EPIDEMIOLOGIJA SUICIDA U MOSLAVINI - Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004.Report as inadecuate
EPIDEMIOLOGIJA SUICIDA U MOSLAVINI - Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004. -

U radu su obrađeni podaci o samoubojstvima u Moslavini od 1987. do 2003. godine. Analizirana je stopa suicida, spol, dob, način i mjesto izvršenja, odnos suicida. Stopa suicida u Moslavini je veća od hrvatskog prosjeka. Prosječna stopa samoubojstava u razdoblju od 1987. do 2001. godine iznosi 32,87, a pokazuje znatnije oscilacije. Najmanja je bila 1994. godine (22), a najveća 1987. godine (45). Dok je u predratnom razdoblju pokazivala trend smanjenja, u poslijeratnom pokazuje trend povećanja u odnosu na hrvatski prosjek. Znatno je viša u sjevernom, rijetko naseljenom dijelu od južnog, razvijenijeg dijela Moslavine. Omjer muških i ženski počinitelja je 3,70:1. 64,30% počinitelja samoubojstava starije je od 50 godina. U sjevernom dijelu Moslavine preko 30% počinitelja samoubojstava starije je od 70 godina. Dominantan način izvršenja suicida je vješanje (u 66,26% slučajeva), te vatreno oružje (u 17,60% slučajeva). Samoubojstva se najčešće izvršavaju u kući, zatim u dvorištu, te na otvorenom prostoru. Broj pokušaja opada, a počinjenih suicida raste u funkciji dobi.

Moslavina; samoubojstvo; epidemiologijaAuthor: Dražen Kovačević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents