UVJETI, OKOLNOSTI I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PROVOĐENJA ODGOJNE MJERE POJAČANE BRIGE I NADZORA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBIReport as inadecuate
UVJETI, OKOLNOSTI I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PROVOĐENJA ODGOJNE MJERE POJAČANE BRIGE I NADZORA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004. -

U radu je aktualizirana djelotvornost provođenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora. U prvom dijelu je objašnjena pojava poremećaja u ponašanju maloljetnika, najprisutniji čimbenici rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju i povijesni razvoj ove odgojne mjere. U središnjem dijelu obrazložen je pravni i stručni karakter mjere. U raspravi su analizirane poteškoće, propusti i problemi koji se pojavljuju u radu, a u zaključku je istaknut dugogodišnji problem i posljedice izostanka multidisciplinarnog pristupa u centrima za socijalnu skrb u provođenju mjere. Kao inovativno rješenje nudi se specijalizirani (agencijski) način provođenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora.

maloljetnici; poremećaji u ponašanju; pojačana briga i nadzor; centar za socijalnu skrbAuthor: Zvonko Kovačić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents