Florističke značajke pregonskih pašnjaka u Punteri (Istra)Report as inadecuate
Florističke značajke pregonskih pašnjaka u Punteri (Istra) - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Agronomy journal, Vol.67 No.6 December 2005. -

Samonikla vaskularna flora pašnjaka istraživana je na lokalitetima obi-teljskog gospodarstva s ovčarskom proizvodnjom u Punteri u Istri. Tijekom istraživanja 2004. i 2005. godine ustanovljeno je 100 biljaka (91 vrsta i 9 podvrsta) iz 80 rodova i 24 porodice. Većina biljaka pripada porodicama Gramineae (19%), Compositae (16%) i Leguminosae (16%). U spektru ži-votnih oblika prevladavaju hemikriptofiti (52%) i terofiti (36%).

flora; pregonski pašnjak; obiteljsko gospodarstvo; Istra; HrvatskaAuthor: Ivan Šugar - Mihaela Britvec - Ivana Vitasović Kosić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents