Neobično metastaziranje melanoma lica nakon šesnaest godina - prikaz slučajaReport as inadecuate
Neobično metastaziranje melanoma lica nakon šesnaest godina - prikaz slučaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.38 No.4 December 2004. -

U radu prikazujemo slučaj neobična metastaziranja melanoma lica u limfni čvor vrata nakon šesnaest godina.

Pacijent M. Š., četrdeset godina, javlja se oralnom kirurgu zbog povećanoga limfnoga čvora desne strane regije jedan. S obzirom na činjenicu da ima dosta nesaniranih zuba i sijevajuću bol na desnoj strani lica, dolazi na pregled zbog sumnje na odontogeni limfadenitis. Anamnestički se utvrdi da je pacijent prije šesnaest godina u desnoj nazolabijalnoj brazdi operirao melanom. Pregledom se nađe postoperativni ožiljak na desnome obrazu, tvrd, bezbolan i pomičan limfni čvor veličine dva centimetra u regiji jedan, te dosta nesaniranih zuba. Pacijent se uputi prvo na citopunkciju čvora kojom se je utvrdilo da se radi o metastazi melanoma. Nakon učinjene preoperativne pripreme, učini se radikalna disekcija vrata desne strane te se izvade svi zubi koji nisu bili za sanirati. U PHD pripravku nađe se samo jedan pozitivan limfni čvor. Pacijent se uključi u protokol za melanom te se po kliničkim smjernicama učine sve pretrage.

Budući da su svi pacijentovi nalazi uredni, za sada nije potrebna nikakva druga terapija.

Slučaj prikazuje da ni takve situacije ne možemo zanemariti u diferencijalnoj dijagnostici povećanih limfnih čvorova vrata.Author: Irina Filipović-Zore - Aleksandar Milenović - Zoran Ivasović - Jurica Šiljeg -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents