გეორგიკა VReport as inadecuate გეორგიკა V


გეორგიკა V - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Download or read this book online for free in PDF: გეორგიკა V
გეორგიკა, ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ, ტომი V, ბერძნული ტექსტი ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და განმარტებები დაურთო სიმონ ყაუხჩიშვილმა, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1963.Author: Gr

Source: https://archive.org/Related documents