Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej Report as inadecuate
Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Growth prospects of foreign trade in meat products in Poland and the European Union are presented in the paper. Four scenarios considering different scale of the world agricultural trade liberalization were analysed. Global Trade Analysis Project (GTAP), a computable general trade equilibrium model, was used to make some trade forecasts. / Synopsis. W opracowaniu przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej do 2015 roku. Analizę symulacyjną zrealizowano w czterech wariantach różniących się skalą liberalizacji dostępu do światowych rynków rolnych. W wyniku badań określono perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego mięsem, podrobami i przetworami mięsnymi oraz pozycje Polski w wewnątrzwspólnotowym handlu produktami mięsnymi, jak również możliwości rozwoju wymiany handlowej artykułami mięsnymi UE z krajami trzecimi. W analizie wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP).

Keywords: export ; import ; meat products ; Poland ; the European Union ; intra-EU trade ; extra-EU trade ; / eksport ; produkty mięsne ; Polska ; Unia Europejska ; handel wewnątrzwspólnotowy ; handel z krajami trzecimi

Variant title: Prospects of growth in foreign trade in meat products in Poland and the European Union

Subject(s): Agribusiness

Agricultural and Food Policy

International Relations/Trade

Livestock Production/Industries

Research Methods/ Statistical Methods

Issue Date: 2008-05

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/197522 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 04, Number 18 Page range: 360-370

Total Pages: 11

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Author: Pawlak, Karolina ; Poczta, Walenty ; Średzińska, Joanna

Source: http://ageconsearch.umn.edu/record/197522?ln=enDOWNLOAD PDF
Related documents